ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Καθαριότητα

«Η Θεσσαλονίκη μου ξεπερνά τα ταμπού, θα καθαρίσω με κάθε τρόπο.»

Καθαριότητα - το μεγαλύτερο αγκάθι στην καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης. Χρόνια κυριαρχεί η άποψη ότι η καθαριότητα εξαρτάται κυρίως από τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτήν. Αυτό δοκιμάστηκε και απέτυχε. Πλέον, μετά τις πρόσφατες προσλήψεις από το παράθυρο, πάνω από το 75% των τελών που εισπράττει ο δήμος μέσω των λογαριασμών ΔΕΗ θα καταλήγει στη μισθοδοσία, χωρίς ανάλογη ανταπόδοση υπηρεσιών στους πολίτες. Τα ποσά για επενδύσεις, ανεπαρκή. Ο δήμος όχι μόνο έχει αποτύχει να υιοθετεί, να προμηθεύεται και να συντηρεί νέες τεχνολογίες σε αποκομιδή και σάρωμα, αλλά αδυνατεί να διασφαλίζει εγκαίρως ακόμα και την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων σε αυτόν. Συσκευές τηλεματικής εγκατεστημένες σε απορριμματοφόρα εδώ και καιρό, δεν λειτουργούν. Το σύστημα νοσεί.
Το σχέδιό μου είναι, σταδιακά, χωρίς τραυματικές απολύσεις, με το ρυθμό των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης, ο δήμος να προσανατολιστεί σε έναν επιτελικό - εποπτικό ρόλο. Να εκχωρήσει στον ιδιωτικό τομέα λειτουργίες της καθαριότητας, ξεκινώντας από τα ρεύματα της ανακύκλωσης που το 2020 πρέπει να αξιοποιεί το 50% των στερεών αποβλήτων.

Μόνο η σύμπραξη με ιδιώτες θα φέρει οργάνωση, τυποποίηση, συμπίεση του κόστους, άμεση ανταπόκριση στις λύσεις της νέας τεχνολογίας και εν τέλει διαρκές και σταθερό αποτέλεσμα. Βεβαίως, για λόγους διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος, ο δήμος πρέπει να επιχειρήσει συμπράξεις με περισσότερους του ενός ιδιώτες ώστε να μην εξαρτάται από μονοπωλιακές συμφωνίες διατηρώντας, ως εφεδρεία και για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας, και δικό του μηχανισμό που θα εκτελεί καθημερινά μέρος του έργου της καθαριότητας.

 

Έτσι θα ανταποκριθούμε στους βασικούς άξονες των δράσεων που είναι άμεσες προτεραιότητες:

  • Εφαρμογή νέων τεχνικών, χρήση τεχνολογικά σύγχρονου εξοπλισμού, διαρκής συντήρηση του υπάρχοντος, βελτίωση του συστήματος εποπτείας στις υπηρεσίες καθαριότητας και σάρωσης όλων των κοινόχρηστων χώρων
  • Επανασχεδιασμός της αποκομιδής των απορριμμάτων, με αναδιοργάνωση των δρομολογίων των απορριμματοφόρων και χρήση ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης των δημοτών για τις ώρες αποκομιδής, ακόμη και με ραντεβού
  • Εκπαίδευση και κινητοποίηση των δημοτών σε θέματα ανακύκλωσης, κυκλικής οικονομίας και κομποστοποίησης για μια πόλη με περιβαλλοντική ευταξία και θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα
  • Θεσμική καθιέρωση ενός δικαιότερου ανταποδοτικού τέλους για τους δημότες, που θα υπακούει στην ευρωπαϊκή επιταγή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και παράλληλα επιβράβευση της συμβολής στην ανακύκλωση κάθε νοικοκυριού, με χρήση τεχνολογίας blockchain, που θα οδηγεί σε χαμηλότερες χρεώσεις για τους περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους δημότες
  • Σχεδιασμός στρατηγικού προγράμματος του Δήμου για την οικολογική ταυτότητα της Θεσσαλονίκης (αξιοποίηση απορριμμάτων και αποβλήτων, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθιέρωση πράσινων πολιτικών) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τις δοκιμασμένες βέλτιστες πρακτικές.